Bedrijfsschadeverzekering

Als uw bedrijf schade heeft ondervonden door toedoen van bijvoorbeeld een brand, blikseminslag, storm of inbraak is het mogelijk dat uw bedrijf (voor een deel) stilligt. Het kan zijn dat uw inkomen hierdoor daalt, het voortbestaan van uw bedrijf kan zelfs in gevaar komen. U kunt uw bedrijf tegen dit risico verzekeren met een bedrijfsschadeverzekering.

Bent u op zoek naar een bedrijfsschadeverzekering voor uw bedrijf? Dan kan BeneVia u verder helpen. Neem contact op met één van onze zakelijke adviseurs voor een goede voorlichting.

Wat kan BeneVia voor uw bedrijf betekenen?

✓ Onafhankelijk en deskundig advies
✓ In uw voordeel kiezen wij uit 20+ verzekeraars
✓ Persoonlijk contact met een zakelijk adviseur

Plan een afspraak Offerte aanvragen Bel ons: 0186 60 30 33

bedrijfsschadeverzekering

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering is een verzekering in Nederland die bedrijven verzekert tegen het risico van bedrijfsstilstand of het stilvallen van de productie van het bedrijf. De bedrijfsschade is immateriële schade. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen bij een inbraak (en hierop volgend politieonderzoek) of brand. De bedrijfsstilstand veroorzaakt op een gegeven moment omzetverlies en dit leidt weer tot het wegvallen van winst (of eventueel het verlies). De kosten blijven wel gewoon (voor een deel) doorlopen. Met een bedrijfsschadeverzekering kan een bedrijf zich tegen dit risico verzekeren.

Het doel van de bedrijfsschadeverzekering is dus het beschermen van een bedrijf tegen inkomens- of omzetverlies als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Dekking bedrijfsschadeverzekering
Wanneer een bedrijf een schade lijdt die door de verzekering gedekt wordt komt de bedrijfsschadeverzekering tot uitkering. Doorgaans staat in de uitgebreide dekking beschreven welke schadeoorzaken gedekt zijn.

Hoogte uitkering
De vergoeding van de verzekeraar kan op 2 manieren berekend worden:

 1. De misgelopen winst netto winst vermeerderd met de vaste kosten. Vaak kan bij het afsluiten van het boekjaar pas vastgesteld worden wat de exacte misgelopen winst is geweest.
 2. De misgelopen omzet minus de variabele lasten.

Duur van de uitkering
Hoe lang de verzekering blijft uitkeren wordt van te voren vastgelegd. De termijn die hierbij wordt gebruikt is de termijn die nodig is om bij een ‘worst case scenario’ het bedrijf weer volledig draaiende te krijgen. De maximale uitkeringsduur varieert van enkele maanden tot meerdere jaren.

 • Een bedrijfsschadeverzekering voor bedrijfsstilstand bij grote schades

  3 april 2018 | Categorie: Bedrijfsschadeverzekering

  Een grote bedrijfsschade, het kan bij iedere onderneming gebeuren. De vraag is hoe snel uw bedrijf weer up and running is na een zo een schade. Dan hebben we het niet over een autoschade of een glas wijn over het tapijt van de directeur. Denk eerder aan een forse brand die heeft gewoed op de […]

 • Een verzekering afsluiten voor uw webwinkel

  31 oktober 2016 | Categorie: Aansprakelijkheidsverzekering

  Dankzij de digitale revolutie is het aantal webwinkels op het internet de afgelopen jaren explosief gestegen. In de periode 2007-2015 is het aantal webwinkels verzesvoudigd van 5.000 naar ruim 30.000. Verwacht wordt dat het aantal webwinkels in 2017 zal stijgen naar meer dan 40.000. Als eigenaar van een webwinkel heeft u vaak soortgelijke risico’s als […]

 • Wat voor een invloed heeft bedrijfsschade op uw bedrijf?

  28 september 2015 | Categorie: Bedrijfsschadeverzekering

  Als uw bedrijf slachtoffer wordt van een grote schade door bijvoorbeeld brand, wat is dan de impact op de bedrijfsvoering en hoe groot is de daaruit voortvloeiende bedrijfsschade? Een moeilijke maar belangrijke vraag. Wij geven u meer toelichting op de afweging tussen het afsluiten van een bedrijfsschadeverzekering of het aanvaarden van de kosten van bedrijfsschade. Het is […]

 • Vaste kosten én omzetderving vergoed bij bedrijfsschade

  18 mei 2015 | Categorie: Bedrijfsschadeverzekering

  Wanneer uw bedrijf wordt getroffen door van buiten komend onheil dan heeft dit vaak nare gevolgen. Met een gebouwenverzekering en een inventarisgoederenverzekering wordt schade aan gebouw en inventaris vergoed, maar niet de kosten die uw bedrijf te verduren krijgt doordat het bedrijf stil ligt. Dit risico kan worden afgedekt met een bedrijfsschadeverzekering. Met een bedrijfsschadeverzekering […]