Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

U bent bestuurder of commissaris en vraagt zich af of uw organisatie een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nodig heeft? Neem contact op met één van onze deskundige adviseurs voor vrijblijvend advies.

Plan een afspraak Offerte aanvragen Bel ons: 0186 60 30 33

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in het kort
Bestuurdersaansprakelijkheid is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen voor handelingen die zij als bestuurder van een rechtspersoon hebben verricht. De verzekering wordt afgesloten door de organisatie waarvoor de bestuurder werkzaam is.
De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen de persoonlijke financiële gevolgen.
Het gaat om aanspraken van onder andere werknemers, aandeelhouders, concurrenten en overheidsinstellingen en heeft betrekking op zaken als:

 • genomen beslissingen met vergaande financiële consequenties;
 • verwaarlozing van fundamentele bestuursverplichtingen (bijvoorbeeld een behoorlijke boekhouding en administratie);
 • niet aanbieden van inlichtingen aan commissarissen of andere toezichthoudende personen waardoor zij hun toezichthoudende functie niet of onvoldoende kunnen uitoefenen;
 • het aangaan van contractuele verplichtingen die de rechtspersoon niet kan nakomen terwijl men dit in alle redelijkheid hoort te weten.

 

Bestuur persoonlijk aansprakelijk na faillissement?

In 2012 zijn er volgens het Centraal Bureau Statistiek meer faillissementen uitgesproken dan ooit. Het grootste deel werd uitgesproken in de handel (1532), maar ook in de bouw was een ruime stijging in het aantal faillissementen (meer dan 35%). In totaal gingen 7373 bedrijven failliet, daar komen nog eens 1243 eenmanszaken bij.

Wanneer bestuurders van bedrijven en instellingen fouten maken kunnen zij hier persoonlijk aansprakelijk voor worden gesteld. Een bestuurder loopt dit risico altijd, maar in geval van faillissement weegt dit het zwaarst. Curatoren gebruiken graag ‘het wapen’ genaamd bestuurdersaansprakelijkheid. Bestuurders en commissarissen lijken steeds vaker door curatoren persoonlijk aansprakelijk gehouden te worden voor het faillissement.

Sinds mei 2012 is de zogeheten ‘Garantstelling curatoren 2005’ (GSR 2005) vervangen door de ‘Garantstelling curatoren 2012’ (GSR 2012). Curatoren hebben in deze nieuwe regeling meer macht gekregen bij faillissementen. Curatoren kunnen onderzoeken starten naar de eventuele schuld van bestuurders. Zij kunnen ook een voorschot van de overheid krijgen op kosten die zij maken bij een aanklacht van of een onderzoek naar een bestuurder.

De GSR 2012 geeft schuldeisers ook het recht om bestuurders, die voorafgaand aan het faillissement rechtshandelingen verricht hebben, in het nadeel van de schuldeiser, persoonlijk aansprakelijk te stellen.

 

Achtergrondinformatie bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De kern van de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen is het bieden van bescherming van het privévermogen van bestuurders en commissarissen/toezichthouders. Sinds in de jaren ’80 verscheidene nieuwe ‘anti-misbruikwetten’ zijn aangenomen, is de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen aanzienlijk verscherpt, met als gevolg dat het voor de bestuurders en commissarissen bijna niet meer mogelijk is om zich achter de rechtspersoon te verschuilen voor iets waar zij zelf aansprakelijk voor zijn of worden geacht.

Deze wetten hebben er tevens voor gezorgd dat er een lagere drempel is ontstaan om naar de rechter te stappen in het geval van onbehoorlijk bestuur (mismanagement) of een vermoeden hiervan. De afgelopen jaren is er een tendens waar te nemen dat bestuurdersaansprakelijkheid steeds sneller wordt aangenomen. Hierdoor heeft bestuurdersaansprakelijkheid in Nederland een vlucht genomen. Als gevolg hiervan is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor ondernemers tegenwoordig steeds meer bittere noodzaak.

Niet alleen groeit het aantal claims tegen bestuurders en commissarissen van bedrijven, maar wat vooral opvalt is dat steeds hogere schadevergoedingen worden verlangd én door de rechter worden toegewezen. De belangrijkste vergoeding onder de polis betreft echter de kosten van verweer.

Een bestuurder of commissaris kan ongewild in een procedure worden betrokken waarbij de kosten van een advocaat behoorlijk kunnen oplopen. Een ‘normale’ rechtsbijstandverzekering zal deze kosten niet vergoeden! De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt de voormalige, huidige en toekomstige bestuurders en commissarissen van privaatrechtelijke rechtspersonen bescherming tegen aanspraken op hun privévermogen.
Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, wat wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan daarbij hulp bieden door o.a. juridische bijstand te verlenen, verzekerde te begeleiden, indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en de eventuele schade te vergoeden.
Voor bestuurders en toezichthouders van stichtingen, verenigingen en VvE’s zijn zelfs speciale producten ontwikkeld.

 • Bestuurdersaansprakelijkheid: een praktijkvoorbeeld en het belang van de verzekering

  5 april 2016 | Categorie: Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is er om bestuurders te beschermen tegen aansprakelijkheidsclaims naar aanleiding van hun handelen als bestuurder van een organisatie. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld leggen wij het belang van de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders uit. Niet alleen het belang voor bestuurders. Want deze verzekering is zeker ook van belang voor de rechtspersoon waar de […]

 • Interne en Externe bestuurdersaansprakelijkheid

  9 december 2015 | Categorie: Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  Bestuurders zijn tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden gebonden aan wet- en regelgeving. Wanneer een bestuurder zich hier niet aan houdt komt het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht ten tonele. Dit recht regelt eventuele compensatie van de schuldeiser die schade heeft geleden door verwijtbaar toedoen van een bestuurder. Helaas blijkt in de praktijk dat niet alleen frauduleuze bestuurders aansprakelijk worden […]

 • Wanneer is uw bedrijf aansprakelijk?

  18 november 2015 | Categorie: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  Ieder bedrijf loopt het risico om aansprakelijk gesteld te worden. Natuurlijk is dit risico voor het ene bedrijf groter dan voor het andere. Gelukkig kunnen aansprakelijkheidsrisico’s afgedekt worden met goede verzekeringen. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven is een veel gekozen verzekering, maar er zijn er meer zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Maar wanneer kan uw bedrijf nou precies aansprakelijk gesteld worden? […]

 • Bestuurdersaansprakelijkheid, belangrijk voor u als bestuurder?

  9 oktober 2015 | Categorie: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

  De meeste ondernemers willen het liefst bezig zijn met ondernemer, logisch. Het zien van kansen, penetreren van nieuwe markten, genereren van nieuwe omzet, dat is waar u ondernemer voor bent. Bedrijfsrisico’s inventariseren en afdekken is een bezigheid die bij de gemiddelde ondernemer een stuk minder enthousiasme oproept. Toch is het ontzettend belangrijk. Want meer dan […]