Weblog

Goed investeringsplan nodig voor bedrijfskrediet

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Met een investeringsplan kunt u laten zien wat uw ideeën zijn om te groeien en hoe u die denkt te realiseren. Als het plan goed onderbouwd is, kunt u geldverstrekkers overtuigen en groen licht krijgen voor de financiering. Maar niet alleen voor de bank, ook voor uzelf is uw plan verhelderend. Door uw ideeën op […]

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor machineveiligheid?

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval waardoor zij langer dan een dag moeten verzuimen. En gemiddeld zijn er door bedrijfsongevallen 60 doden per jaar te betreuren. Ook werken met machines kan tot risicovolle situaties leiden. Wie is er dan verantwoordelijk, u of de fabrikant? Ervaringen delen De fabrikant is in eerste instantie verantwoordelijk […]

Lees meer

Geld en verzekeringen voor financiële risico’s

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Wie een vast dienstverband heeft, kan rekenen op een vast salaris, ook als het een poosje minder goed gaat met het bedrijf waar hij werkt. Wordt hij ontslagen, dan heeft hij recht op een transitievergoeding en WW. Als hij ziek thuis komt te zitten, wordt zijn loon doorbetaald. Pas als de arbeidsongeschiktheid lang duurt, is […]

Lees meer

Risico’s groter bij leegstaand pand

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

In Nederland staat naar schatting 20-25% van de bedrijfspanden voor kortere of lagere tijd leeg. Omdat er dan weinig of zelfs helemaal geen toezicht is, is de kans op schade groter. Immers, brand wordt minder snel ontdekt, inbrekers hebben vrij spel en het is een ideale plek voor hennepteelt en party’s. Ook de kans op […]

Lees meer

Vaker maatwerk bij hypotheek

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

Om de knelpunten op de woningmarkt het hoofd te bieden, startte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vorig jaar een platform. Daarin zijn partijen vertegenwoordigd die oplossingen zoeken om maatwerk bij hypotheekverstrekking mogelijk te maken. Bijzondere aandacht is er voor senioren en koopstarters. Wat kan er nu wel, wat eerst niet kon? Werkelijke […]

Lees meer

Een aanspreekpunt voor al uw financiën

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

U heeft een aantal schadeverzekeringen, een hypotheek, een lening, spaargeld en misschien nog levensverzekeringen en een aanvullende pensioenregeling. Die producten heeft u soms afgesloten op basis van ons advies, maar soms ook op eigen initiatief. Dat betekent dat wij geen volledig beeld hebben van uw financiën. Wij weten immers alleen wat wij voor u hebben […]

Lees meer

Ongevallen vaak in en om de woning

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

Vallen Maar liefst 3654 mensen overleden in 2016 door een val en 37.300 mensen kwamen door een val terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH)afdeling. Ruim een derde had een heupfractuur en 15 procent had hersenletsel opgelopen. Die kunnen beide leiden tot blijvende invaliditeit. De slachtoffers zijn vooral ouderen. Hoe verkleint u het valrisico? Veiliger huis. […]

Lees meer

Weet u waarvoor u verzekerd bent?

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

Meer dan vier op de tien Nederlanders zegt niet te weten tegen welke risico’s ze verzekerd zijn. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Panelwizard naar verzekeringen. Daarnaast geeft 66 procent van de ondervraagden aan dat zij geen duidelijk inzicht hebben in het bedrag dat uitgekeerd zou worden, mocht er iets onverwachts met ze gebeuren. […]

Lees meer

Verzekeringspakket afgestemd op uw beroep

25 juli 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Uw bedrijfsverzekeringen moeten afgestemd zijn op de risico’s van uw bedrijf. Het is daarom belangrijk om u in die risico’s te verdiepen. Voor welke vormen van schade kunt u bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden? Heeft u dure apparatuur of specifieke materialen die beschadigd kunnen raken of gestolen kunnen worden? Gaat er veel contant geld om in […]

Lees meer

Evenement georganiseerd? Vergeet de verzekeringen niet

25 juli 2018 | Categorie: Algemeen

Uw bedrijf heeft een mijlpaal bereikt of staat u een jubileum te wachten. Of u wilt al uw relaties eens onthalen. Het kan ook zijn dat u een netwerkborrel wilt houden, of iets met uw medewerkers te vieren heeft. Er zijn kortom veel goede redenen om als bedrijf een evenement te organiseren. Maar sta wel […]

Lees meer