Buitenlandse werknemer aannemen, wat staat u te wachten?

4 april 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

U zit te springen om personeel en denkt erover om buiten Nederland te gaan werven. Dan komen er heel wat vragen op u af. Want mag u wel buitenlanders aannemen? Welke rechten en plichten hebben deze arbeidskrachten? En hoe zit het met de verzekeringen?

Als u personeel zoekt, moet u eerst werven binnen Nederland of in Zwitserland en de Europese Economische Ruimte (uitgezonderd Kroatië). Mensen uit deze landen mogen zonder specifieke vergunning in Nederland werken.

Vergunning om te komen werken

Kunt u aantonen dat u binnen dat gebied geen geschikte mensen kunt vinden? Dan mag u ook in andere landen werven. Deze buitenlandse werknemers moeten dan wel over de juiste vergunningen beschikken. Voor medewerkers die korter dan drie maanden bij u gaan werken, is meestal een tewerkstellingsvergunning vereist. Gaat het om een langere periode dan is een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid nodig. Werknemers die hooggekwalificeerde arbeid verrichten kunnen een Europese Blue Card krijgen. Zij moeten dan minimaal een jaar komen werken, aan bepaalde opleidingseisen voldoen en per maand minimaal 5.160 euro verdienen.

Twee werkgevers

Wilt u tijdelijk buitenlandse werknemers inhuren via een intermediair, zoals een uitzendbureau, loonbedrijf of onderaannemer? Dan is niet alleen de intermediair werkgever, maar ook u. Volgens de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) bent ook u er dan verantwoordelijk voor dat uw buitenlandse werknemer met geldige documenten en vergunningen aan het werk is. Ook moet u zijn identiteitsbewijs verifiëren, kopiëren en vijf jaar bewaren. Buitenlandse werknemers die tijdelijk aan de slag gaan in een risicovol beroep, moeten bovendien voldoende Nederlands kennen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen.

Dezelfde rechten

Als de buitenlandse werknemer bij u in loondienst komt en in Nederland woont, heeft hij dezelfde rechten als een Nederlandse werknemer. Wat betreft loon, vakantietoeslag, vakantiedagen, verlof, werktijden en arbeidsomstandigheden, moet hij dus net zo behandeld worden als zijn Nederlandse collega’s. Hij valt bovendien onder de cao-afspraken en ook het recht op WW, uitkering bij ziekte, pensioenopbouw en AOW-rechten zijn min of meer gelijk, hoewel daar wel wat verschillen kunnen zijn met het Nederlandse personeel.

Goed verzekerd?

U kunt met buitenlandse werknemers het tekort aan arbeidskrachten oplossen, maar verdiep u in uw rechten en plichten en in die van de nieuwe werknemer. Bespreek ook met ons onder welke verzekeringen hij valt en of er misschien aanpassingen op de polissen nodig zijn. Neem daarvoor gerust contact op met ons kantoor.

Wij zijn tijdens kantooruren, maar ook op woensdag- en donderdagavond, bereikbaar op het volgende telefoonnummer:  0186 60 30 33 . U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen.