Weblog

Vaker maatwerk bij hypotheek

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

Om de knelpunten op de woningmarkt het hoofd te bieden, startte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vorig jaar een platform. Daarin zijn partijen vertegenwoordigd die oplossingen zoeken om maatwerk bij hypotheekverstrekking mogelijk te maken. Bijzondere aandacht is er voor senioren en koopstarters. Wat kan er nu wel, wat eerst niet kon? Werkelijke […]

Lees meer

Een aanspreekpunt voor al uw financiën

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

U heeft een aantal schadeverzekeringen, een hypotheek, een lening, spaargeld en misschien nog levensverzekeringen en een aanvullende pensioenregeling. Die producten heeft u soms afgesloten op basis van ons advies, maar soms ook op eigen initiatief. Dat betekent dat wij geen volledig beeld hebben van uw financiën. Wij weten immers alleen wat wij voor u hebben […]

Lees meer

Ongevallen vaak in en om de woning

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

Vallen Maar liefst 3654 mensen overleden in 2016 door een val en 37.300 mensen kwamen door een val terecht op de Spoedeisende Hulp (SEH)afdeling. Ruim een derde had een heupfractuur en 15 procent had hersenletsel opgelopen. Die kunnen beide leiden tot blijvende invaliditeit. De slachtoffers zijn vooral ouderen. Hoe verkleint u het valrisico? Veiliger huis. […]

Lees meer

Weet u waarvoor u verzekerd bent?

19 september 2018 | Categorie: Algemeen

Meer dan vier op de tien Nederlanders zegt niet te weten tegen welke risico’s ze verzekerd zijn. Dit blijkt uit een recent onderzoek van Panelwizard naar verzekeringen. Daarnaast geeft 66 procent van de ondervraagden aan dat zij geen duidelijk inzicht hebben in het bedrag dat uitgekeerd zou worden, mocht er iets onverwachts met ze gebeuren. […]

Lees meer

Evenement georganiseerd? Vergeet de verzekeringen niet

25 juli 2018 | Categorie: Algemeen

Uw bedrijf heeft een mijlpaal bereikt of staat u een jubileum te wachten. Of u wilt al uw relaties eens onthalen. Het kan ook zijn dat u een netwerkborrel wilt houden, of iets met uw medewerkers te vieren heeft. Er zijn kortom veel goede redenen om als bedrijf een evenement te organiseren. Maar sta wel […]

Lees meer

Hagel is risico voor uw caravan

26 juni 2018 | Categorie: Algemeen

Misschien maakt u alweer plannen voor een vakantie met de caravan. U zoekt een leuke bestemming uit en u maakt de caravan klaar voor vertrek. Maar denkt u ook aan de verzekering? Is bijvoorbeeld hagelschade verzekerd? Een caravanverzekering is niet verplicht, maar het is wel een uitkomst als uw caravan schade oploopt. En kans op […]

Lees meer

A ticket to the tropics? Bereid u goed voor

26 juni 2018 | Categorie: Algemeen

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken bereidt zo’n zeventig procent van de Nederlanders zich niet goed voor op de buitenlandse vakantie. Zowel voor ‘vertrouwde’ vakantieoorden als voor uitheemse reisdoelen worden voorzorgsmaatregelen niet in acht genomen. Wat zijn de belangrijkste punten om op te letten? Ziekten Een reis naar een exotische bestemming is mooi, maar er […]

Lees meer

Nederland nog veiliger met goede voordeursloten

26 juni 2018 | Categorie: Algemeen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de criminaliteitscijfers van 1947 tot 1917 onderzocht. Conclusie: in het laatste kwart van de vorige eeuw steeg de criminaliteit sterk, maar sinds het begin van deze eeuw daalden de cijfers weer. Als verklaring voor de daling denkt het CBS aan de afname van het aantal drugsverslaafden, die […]

Lees meer

Kansen voor starters op de woningmarkt

8 maart 2018 | Categorie: Algemeen

Een eigen huis blijft voor veel huurders een diepgekoesterde wens. Belangrijkst argumenten: gelijkblijvende hypotheeklasten, geleidelijke waardevermeerdering van de woning en de vrijheid om het huis naar eigen inzichten te verbouwen. Door de huidige lage hypotheekrente zou ook u als starter zich een koopwoning moeten kunnen veroorloven. Maar het aanbod van geschikte woningen krimpt en de […]

Lees meer

WOZ-waarde stijgt hard. De voor- en nadelen op een rij

8 maart 2018 | Categorie: Algemeen

De WOZ-waarde geeft aan hoe hoog de gemeente uw woningwaarde inschat. Het gaat dan om de waarde op 1 januari van het jaar ervoor. De WOZ-waarde die op de nieuwe aanslag staat, is dus de geschatte woningwaarde van 1 januari 2017. De schatting komt tot stand door uw woning te vergelijken met zogenaamde referentiewoningen: verkochte […]

Lees meer