Weblog

Goed investeringsplan nodig voor bedrijfskrediet

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Met een investeringsplan kunt u laten zien wat uw ideeën zijn om te groeien en hoe u die denkt te realiseren. Als het plan goed onderbouwd is, kunt u geldverstrekkers overtuigen en groen licht krijgen voor de financiering. Maar niet alleen voor de bank, ook voor uzelf is uw plan verhelderend. Door uw ideeën op […]

Lees meer

Wie is verantwoordelijk voor machineveiligheid?

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers een arbeidsongeval waardoor zij langer dan een dag moeten verzuimen. En gemiddeld zijn er door bedrijfsongevallen 60 doden per jaar te betreuren. Ook werken met machines kan tot risicovolle situaties leiden. Wie is er dan verantwoordelijk, u of de fabrikant? Ervaringen delen De fabrikant is in eerste instantie verantwoordelijk […]

Lees meer

Geld en verzekeringen voor financiële risico’s

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Wie een vast dienstverband heeft, kan rekenen op een vast salaris, ook als het een poosje minder goed gaat met het bedrijf waar hij werkt. Wordt hij ontslagen, dan heeft hij recht op een transitievergoeding en WW. Als hij ziek thuis komt te zitten, wordt zijn loon doorbetaald. Pas als de arbeidsongeschiktheid lang duurt, is […]

Lees meer

Risico’s groter bij leegstaand pand

25 oktober 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

In Nederland staat naar schatting 20-25% van de bedrijfspanden voor kortere of lagere tijd leeg. Omdat er dan weinig of zelfs helemaal geen toezicht is, is de kans op schade groter. Immers, brand wordt minder snel ontdekt, inbrekers hebben vrij spel en het is een ideale plek voor hennepteelt en party’s. Ook de kans op […]

Lees meer

Verzekeringspakket afgestemd op uw beroep

25 juli 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Uw bedrijfsverzekeringen moeten afgestemd zijn op de risico’s van uw bedrijf. Het is daarom belangrijk om u in die risico’s te verdiepen. Voor welke vormen van schade kunt u bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden? Heeft u dure apparatuur of specifieke materialen die beschadigd kunnen raken of gestolen kunnen worden? Gaat er veel contant geld om in […]

Lees meer

Psychische klachten laten verzuimcijfers weer stijgen

25 juli 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Binnen het mkb is het gemiddelde verzuim in 2017 gestegen en dat lijkt door te zetten in 2018. Werknemers blijken minder vaak ziek te zijn, maar het verzuim duurt langer. Dat komt doordat er meer psychisch verzuim is. Dat duurt gemiddeld langer dan verzuim door andere oorzaken. Bovendien stijgt het aantal verzuimdagen. In 2016 was […]

Lees meer

UWV of eigenrisicodrager?

25 juli 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Als uw werknemer door ziekte uitvalt, heeft u kosten omdat u het loon de eerste twee jaar moet doorbetalen en u zich moet inspannen om de re-integratie te bevorderen. Voor sommige werknemers (met name flexwerkers) heeft u deze loondoorbetalingsplicht niet. Als zij ziek worden hebben zij recht op een uitkering volgens de Ziektewet (ZW), maar […]

Lees meer

Hoogste prioriteit voor veilige vluchtwegen

4 april 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Ieder jaar worden honderden bedrijven getroffen door brand en de totale schadelast schommelt daarbij tussen de 350 en 450 miljoen euro. Maar hoe erg materiële schade ook is, doden of gewonden door brand zijn nog veel erger. Uit een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat ondernemers de gevolgen van een brand fors onderschatten. […]

Lees meer

#MeToo op de werkvloer

4 april 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Sinds de start van #MeToo staat seksuele intimidatie hoog op de agenda, ook in het bedrijfsleven. U wilt natuurlijk voorkomen dat een van uw medewerkers onheus bejegend wordt. De wetgever verplicht u bovendien om hiervoor maatregelen te treffen. Wat kunt u doen? Seksuele toenaderingen, maar ook seksueel getinte opmerkingen of gebaren, kunnen het veiligheidsgevoel van […]

Lees meer

Buitenlandse werknemer aannemen, wat staat u te wachten?

4 april 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

U zit te springen om personeel en denkt erover om buiten Nederland te gaan werven. Dan komen er heel wat vragen op u af. Want mag u wel buitenlanders aannemen? Welke rechten en plichten hebben deze arbeidskrachten? En hoe zit het met de verzekeringen? Als u personeel zoekt, moet u eerst werven binnen Nederland of […]

Lees meer