Veranderingen in uw bedrijf? Check uw verzekeringen

5 februari 2018 | Categorie: Algemeen (zakelijk)

Als er veranderingen zijn in uw bedrijf, veranderen ook uw risico’s. Op uw huidige bedrijfsverzekeringen zijn die risico’s niet automatisch meegenomen. Bij een schademelding kunt u dan van een koude kermis thuiskomen.

Uw schadeverzekeringen moeten afgestemd zijn op uw risico’s. Om te voorkomen dat er bij bedrijfsveranderingen hiaten in de dekking ontstaan, checken wij of uw polissen ook eventuele nieuwe risico’s verzekeren. Waar moet u aan denken?

Andere activiteiten

Als er door veranderingen in uw bedrijf nieuwe activiteiten plaatsvinden, willen wij graag uw aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven inzien. Op deze polis staat namelijk de zogenaamde verzekerde hoedanigheid. Die geeft aan welke activiteiten door de verzekering worden gedekt. Schade die betrekking heeft op andere werkzaamheden is dan niet verzekerd. Wij gaan na of uw verzekering uitgebreid moet worden of dat er een aparte verzekering nodig is die de risico’s van de nieuwe activiteiten wél afdekt.

Veel verzekeringen kennen clausules bijvoorbeeld voor preventie en beveiliging. Niet iedere ondernemer houdt in de gaten of hij nog aan die clausules voldoet. Wij schenken er bij een check daarom specifiek aandacht aan.

Personeel

Gaat u (voor het eerst) personeel aantrekken? Heel belangrijk om dan direct alle risico’s in kaart te brengen. Denk aan werknemersaansprakelijkheid, ongevallen, ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij bespreken mogelijke verzekeringsoplossingen met u.

Uitbreiding

U spreekt bij het afsluiten van uw schadeverzekeringen verzekerde bedragen af. Als uw bedrijf uitbreidt, kan het zijn dat het verzekerde bedrag te laag is en dan is er sprake van onderverzekering. Dat betekent dat bij schade de uitkering lager uitvalt. U moet dan een (groter) deel van de kosten zelf betalen.

Verhuizing

Gaat uw bedrijf verhuizen? Een aantal verzekering en clausules zijn gekoppeld aan uw bedrijfspand. Wat moet er aangepast worden? Zijn bijvoorbeeld de clausules op de polissen ook van toepassing op het nieuwe risicoadres? Zijn er andere verzekeringen nodig?

Andere wet- en regelgeving

Als wet- en regelgeving verandert, heeft dat vaak ook gevolgen voor wat u moet verzekeren.

Laat uw polissen regelmatig checken om na te gaan of u nog goed verzekerd bent. En neem actief contact op met ons kantoor als er iets verandert in uw bedrijf. Wij controleren uw verzekeringen en adviseren u over aanpassingen. Wij zijn tijdens kantooruren, maar ook op woensdag- en donderdagavond, bereikbaar op het volgende telefoonnummer:  0186 60 30 33 . U kunt ons natuurlijk ook een e-mail sturen.

Bron: Denk