WGA-verzekering

Een WGA-verzekering kan voor uw onderneming een stuk goedkoper zijn dan wanneer alle verzekeringen via het UWV geregeld zijn. Wilt u kundig én onafhankelijk advies? Adviseurs van BeneVia staan voor u klaar!

De voordelen die wij u bieden:

 • ons advies is onafhankelijk
 • wij kiezen in uw voordeel uit 20+ verzekeraars;
 • deskundige adviseurs;
 • scherpe premies.

Plan een afspraak Offerte aanvragen Bel ons: 0186 60 30 33

WGA

Als een zieke werknemer na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk is dan kan hij deels arbeidsongeschikt verklaard worden door het UWV. De werknemer komt dan onder de Wet Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) te vallen. Uw bedrijf en uw werknemer blijven dan nog tien jaar lang aan het UWV verbonden. Tijdens deze tien jaar heeft u beiden re-integratieverplichtingen en daarnaast belast het UWV de werknemersuitkering door aan uw bedrijf via de gedifferentieerde WGA-premie.

Wat is een WGA-Verzekering?

Wat is een WGA-verzekering? Bedrijven kunnen de keuze maken om zelf eigenrisicodrager voor de WGA te worden. De betaling van de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor rekening van uw bedrijf. Dit kan door het afsluiten van een WGA-verzekering, u bent in dit geval privaat verzekerd. Bij het UWV bent u publiek verzekerd.

Als u een WGA-verzekering heeft dan betaalt u nog steeds de basispremie aan het UWV. De gedifferentieerde premie betaalt u echter aan de verzekeraar. Dit kan voor uw onderneming voordelig zijn, maar dit is niet altijd het geval. Wilt u graag weten wat voor u het voordeligst is? Neem dan eens geheel vrijblijvend contact op met één van onze zakelijke adviseurs.

Een WGA-verzekering afsluiten voor uw bedrijf: voordelig of niet?

Het kan voordelig voor uw bedrijf zijn om een WGA-verzekering af te sluiten maar dit is niet altijd het geval. Werkgevers kunnen op twee momenten in het jaar eigenrisicodrager worden, of het eigenrisicodragerschap stopzetten. Dit kan op 1 januari en op 1 juli van elk kalenderjaar. Indien u wenst uit te stappen kunt u dit bij de belasting regelen voor 1 april of 1 oktober van ieder kalenderjaar. Als u geen inzicht heeft in uw kosten met betrekking tot de WGA dan is het raadzaam om hierover eens te sparren met een adviseur.

WGA voor kleine werkgeverWanneer bent u een kleine werkgever volgens het UWV?


U bent een kleine werkgever als uw gemiddelde loonsom lager is dan € 307.000 (<10 x gemiddelde loonsom).

Ik ben nu publiek verzekerd via het UWV en ik overweeg uit te stappen.

Werkgevers kunnen tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: te weten op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar. Indien u wenst uit te stappen kunt u dit bij de belasting regelen voor 1 april of 1 oktober van ieder kalenderjaar.

Als kleine werkgever betaalt u bij het UWV een sectorale gedifferentieerde premie. Deze premie is veelal lager dan de huidige premies van verzekeraars. Hierdoor is het privaat verzekeren voor kleine werkgevers voor de korte termijn vaak financieel niet interessant.

De keuze voor privaat verzekeren is echter niet alleen een financiële afweging. Er zijn ook andere voordelen, zoals:
 • u bent zelf verantwoordelijk voor re-integratie van zieke werknemers
 • de verzekeraar ondersteunt u bij re-integratietrajecten en een eventuele bezwaarprocedure
 • de verzekeraar kan in sommige gevallen een financiële bijdrage leveren om de re-integratie van een zieke werknemer te
 • versnellen, in geval van een interventie gedurende de eerste twee jaar ziekte.
Of deze voordelen opwegen tegen een hogere premie is op voorhand moeilijk te zeggen. Wij adviseren u de ontwikkelingen even af te wachten. We zien dat veel verzekeraars hun premies stevig hebben verhoogd. Dat komt door verliezen op deze verzekeringen, het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar en de onzekerheden rondom de WGA-flexpremies. Bovendien moeten verzekeraars voor iedere schade reserves aanhouden tegen een minimale marktrente. Ook dit verhoogt de premie.

Het UWV hanteert het omslagstelsel. Dit betekent dat de huidige uitkeringen worden betaald met de premie die het UWV ontvangt. Stijgen de uitkeringen komende jaren, dan is een stijgende premie te verwachten bij het UWV.

Door het verschil in de premieberekening is het UWV op dit moment voor de kleine werkgever vrijwel altijd goedkoper dan de private verzekeraar.

Ik ben nu eigenrisicodrager en ik overweeg terug te keren naar het UWV.

Voor u geldt dezelfde afweging als bovenstaand. U kunt terug keren naar het UWV als uw huidige WGA-ERD-verzekering opzegbaar is. Dan kunt u ervoor kiezen om uw verzekering te beëindigen. Doordat de verzekeraar de garantieverklaring intrekt, keert u automatisch terug naar het publieke bestel. Zoals hierboven aangegeven zijn er voor- en nadelen aan een terugkeer verbonden.

Ik ben nu eigenrisicodrager en ik wil dat wel blijven, maar is dat verstandig?

Heeft u voor uw medewerkers een compleet pakket aan inkomensverzekeringen (Verzuim/WIA/WGA-ERD) heeft afgesloten? Wilt u maximaal overzicht houden en zelf mee de regie op verzuimbegeleiding en re-integratie houden? Dan is het verstandig om eigenrisicodrager te blijven. Bij de verzekeraar heeft u een betere begeleiding van uw zieke medewerkers en heeft u invloed op de re-integratie.

Als u de premie voor de korte termijn belangrijk vindt dan kunt u overwegen om terug te gaan naar het UWV. De premies zijn bij het UWV veelal lager omdat het UWV een sectorale premie hanteert. Dit betekent dat u niet wordt gestraft als u WGA-instroom heeft. De hoogte van de premie is afhankelijk van de instroom in de WGA van de sector waarin u wordt ingedeeld op basis van uw SBI-code. U kunt de premie nazien op de UWV-website. Ook kunt u met de sectorcode in de Staatscourant (op onze website onder downloads nieuwsbrieven) de premie terugvinden.

WGA middelgrote werkgever

Wanneer bent u een middelgrote werkgever volgens het UWV?


U bent een middelgrote werkgever als u een loonsom heeft tussen € 307.000 en € 3.070.000 (10-100 x gemiddelde loonsom).

Ik ben nu publiek verzekerd via het UWV en ik overweeg uit te stappen.

Werkgevers kunnen tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: te weten op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar. Indien u wenst uit te stappen kunt u dit bij de belasting regelen voor 1 april of 1 oktober van ieder kalenderjaar.

De premie die u bij het UWV betaalt, wordt deels sectoraal en deels individueel bepaald. Dit gebeurt door middel van een glijdende schaal: middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij de grens van € 307.000 betalen grotendeels een sectorale premie en voor een klein deel individuele premie. Middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij de grens van € 3.070.000 betalen grotendeels een individuele premie en voor een klein deel een sectorale premie. In het laatste geval loopt u grotere risico's op flinke premiestijgingen bij WGA-instroom. Een verzekeraar biedt meer premiestabiliteit.

Dezelfde systematiek(glijdende schaal) wordt gebruikt bij de berekening van uw uitloop (uw lopende WGA-uitkeringen). Indien u overweegt uit te stappen dient u hiermee rekening te houden.

De premie bij het UWV varieert van 0,12% (geen WAO of WGA-instroom) tot 1,96% over de loonsom. Of het voor u interessant is om uit te stappen is afhankelijk van de eigen situatie van uw onderneming:

 • In welke sector valt uw onderneming?
 • Wat is uw WGA instroom geweest?
 • Heeft u momenteel zieke medewerkers en wat is de prognose?
Wij kunnen een onderzoek voor u doen om te bepalen of het gunstig is om uit te stappen. Neemt u contact met ons op zodat wij komend voorjaar een onderzoek voor u kunnen doen, zodat u eventueel van het uitstapmoment 1 juli 2014 gebruik kunt maken.

Ik ben nu eigenrisicodrager en ik overweeg terug te keren naar het UWV.

Indien u een middelgrote werkgever bent met een loonsom dichtbij de grens van € 307.000 dan kan het voordeliger zijn om terug te keren naar het UWV. U betaalt dan grotendeels een sectorale premie en een klein deel individuele premie. Dit houdt in dat u maar voor een klein stukje wordt 'gestraft' bij WGA-instroom.

[1] De uitloopdekking wordt aan de hand van de 'glijdende schaal' bepaald. Het UWV stopt de uitkeringen indien u eigenrisicodrager wordt. U bent dan zelf verantwoordelijk voor uw WGA-uitkeringen. Het is mogelijk om de bestaande zieke medewerkers als inloopdekking mee te verzekeren, maar hiervoor betaalt u een koopsom.

Bent u een middelgrote werkgever met een loonsom dichtbij de grens van € 3.070.000 dan lijkt het in de eerste twee jaar aantrekkelijk om terug te keren naar het UWV. Als u terugkeert naar het UWV is uw onderneming 'schoon'. De medewerkers die ziek zijn geworden voor 1 januari 2014 blijven immers bij de verzekeraar als uitloop verzekerd. Medewerkers die ziek worden na 1 januari 2014 zijn bij het UWV verzekerd en daarvoor wordt u pas na twee jaar 'bestraft' met een hogere premie. In eerste instantie levert dit u mogelijk premievoordeel op. Er zijn echter ook nadelen. Als u terugkeert naar het UWV bent u verplicht om drie jaar bij het UWV te blijven. In deze periode ontstane schade blijft niet of niet volledig achter bij het UWV. Om deze redenen raden wij u aan om privaat verzekerd te blijven en de ontwikkelingen af te wachten.

[2] Dit houdt in dat nadat de verzekering is opgezegd, de verzekeraar de uitkeringen voor de volledige duur van maximaal 10 jaar door zal betalen voor schades die zijn gemeld voor de einddatum. Hierdoor biedt de verzekering flexibiliteit om over te stappen (bestaande gevallen blijven 'achter' bij de oude verzekeraar). Dat maakt kiezen voor een andere verzekeraar en ook terugkeren naar het UWV makkelijker

[3] De uitloopdekking wordt aan de hand van de 'glijdende schaal' bepaald. Dit betekent dat uw lopende WGA-uitkeringen niet of niet volledig bij het UWV achterblijft. Het is mogelijk om de bestaande zieke medewerkers als inloopdekking mee te verzekeren, maar hiervoor betaalt u een koopsom.

Ik ben nu eigenrisicodrager en ik wil dat wel blijven, maar is dat verstandig?

Indien u een middelgrote werkgever bent met een loonsom dichtbij de grens van € 3.070.000 raden wij u aan om privaat verzekerd te blijven en de ontwikkelingen af te wachten. De private verzekeraars bieden u een jaarcontract aan. Hierdoor bent u flexibel. U kunt ieder jaar opnieuw beoordelen wat voor u de meest passende WGA-verzekering is.

Bij de private verzekeraar heeft u de volgende voordelen:

1. Premie: Of u wel of niet voordeliger uit bent met privaat verzekeren verschilt per geval. Naarmate de gedifferentieerde premie van het UWV meer individueel wordt bepaald loopt u grotere risico's op flinke premiestijgingen. Een verzekeraar biedt meer premiestabiliteit. Daar staat tegenover dat de sectorpremies van het UWV in de meeste gevallen wat lager zijn dan de premies van de verzekeraars.

2. Ondersteuning bij re-integratietrajecten: Een verzekeraar biedt ondersteuning voor de re-integratie van de zieke medewerker. Zowel voor de eerste twee ziektejaren (soms ook met een bijdrage in de kosten) als daarna. Inclusief bezwaar bij het UWV als men een onjuiste beslissing heeft genomen. Sommige verzekeraars controleren zelfs standaard het volledige dossier om te zien of de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV correct is.

3. Uitlooprisico: Dit houdt in dat nadat de verzekering is opgezegd, de verzekeraar de uitkeringen voor de volledige duur van maximaal 10 jaar door zal betalen voor schades die zijn gemeld voor de einddatum. Hierdoor biedt de verzekering flexibiliteit om over te stappen (bestaande gevallen blijven 'achter' bij de oude verzekeraar). Dat maakt kiezen voor een andere verzekeraar en ook terugkeren naar het UWV makkelijker.

Bent u een middelgrote werkgever met een loonsom dichtbij de grens van € 307.000 dan heeft u groot belang bij een passend advies. Voor u kan het wellicht aantrekkelijk zijn om terug te keren naar het UWV. Indien u overweegt om terug te keren dient u met volgende zaken rekening te houden:

 • loonsom
 • In welke sector valt uw onderneming?
 • Wat is uw WGA-instroom geweest?
 • Heeft u momenteel zieke medewerkers en wat is de prognose?
Graag stellen wij een gericht adviesrapport voor u op. De kosten voor een dergelijk rapport bedragen ongeveer € 1.800. In het onderzoek beoordelen wij de premie die u bij het UWV betaalt en de premie die u bij de private verzekeraar betaalt. Ook analyseren wij de financiële risico's met betrekking tot eventuele lopende of te verwachten WGA-uitkeringen. Bij middelgrote werkgevers hanteert het UWV hiervoor een glijdende schaal. Hoe groter uw onderneming, hoe meer voor uw eigen rekening komt.

Het kan voor middelgrote ondernemingen voordeliger zijn om terug te keren naar het UWV, zeker wanneer er geen zieke medewerkers zijn.

[4] Glijdende schaal: middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij de grens van € 307.000 betalen grotendeels een sectorale premie en voor een klein deel individuele premie. Middelgrote werkgevers met een loonsom dichtbij de grens van € 3.070.000 betalen grotendeels een individuele premie en voor een klein deel een sectorale premie.

WGA grote werkgeversWanneer bent u een grote werkgever volgens het UWV?

U bent een grote werkgever als u een gemiddelde loonsom heeft boven de € 3.070.000 (>100 x gemiddelde loonsom ).

Ik ben nu publiek verzekerd via het UWV en ik overweeg uit te stappen.

Werkgevers kunnen tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: te weten op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar. Indien u wenst uit te stappen kunt u dit bij de belasting regelen voor 1 april of 1 oktober van ieder kalenderjaar.

Bij het UWV betaalt u een individuele premie. De schadelast wordt volledig aan u doorgerekend. De minimumpremie komt op 0,25 x 0,49% = 0,12%. Als grote werkgever loopt u het risico dat u bij 'schade' snel meer premie moet gaan betalen. Om de UWV-premie te laten stijgen is een kleine schade vaak al genoeg. De maximumpremie komt op 4 x 0,49% = 1,96%. Dit is een zeer hoge premie die u bij een verzekeraar niet snel zult betalen.

Ik ben nu eigenrisicodrager en ik overweeg terug te keren naar het UWV.

Als u nu eigenrisicodrager bent en u overweegt terug te keren naar het UWV dan heeft dat voor- en nadelen. Keert u terug naar het UWV dan is uw onderneming 'schoon'. De medewerkers die ziek zijn geworden voor 1 januari 2014 blijven immers bij de verzekeraar als uitloop verzekerd. Medewerkers die ziek worden na 1 januari 2014 zijn bij het UWV verzekerd en daarvoor wordt u pas na twee jaar 'bestraft' met een hogere premie. In eerste instantie levert dit u mogelijk premievoordeel op. Er zijn echter ook nadelen. Als u terugkeert naar het UWV bent u verplicht om drie jaar bij het UWV te blijven.

Wilt u na die drie jaar bij het UWV opnieuw uitstappen, dan is de uitloopdekking bij het UWV niet verzekerd. Het is mogelijk om de bestaande zieke medewerkers als inloopdekking mee te verzekeren, maar hiervoor betaalt u een koopsom. Dit alles betekent dat uitstappen feitelijk niet mogelijk is of een heel fors prijskaartje heeft. Kunt u de bestaande zieken op dat moment niet verzekeren dient u bij het UWV te blijven en zal de premie al snel 1,96% over uw totale loonsom zijn.

[5] Dit houdt in dat nadat de verzekering is opgezegd, de verzekeraar de uitkeringen voor de volledige duur van maximaal 10 jaar door zal betalen voor schades die zijn gemeld voor de einddatum. Hierdoor biedt de verzekering flexibiliteit om over te stappen (bestaande gevallen blijven 'achter' bij de oude verzekeraar). Dat maakt kiezen voor een andere verzekeraar en ook terugkeren naar het UWV makkelijker.

Ik ben nu eigenrisicodrager en ik wil dat wel blijven maar is dat verstandig?

Wij raden u aan om privaat verzekerd te blijven en de ontwikkelingen af te wachten. De private verzekeraars bieden u een jaarcontract aan. Hierdoor bent u flexibel. U kunt ieder jaar opnieuw beoordelen wat voor u de meest passende verzekering is.

Bij de private verzekeraar heeft u de volgende voordelen: 1. Premie:
Een verzekeraar biedt meer premiestabiliteit. Bij het UWV betaalt u een individuele premie. De schadelast wordt volledig aan u doorgerekend. Daarom kan uw premie oplopen tot 1.96%. Bij de verzekeraar betaalt u veelal een lagere premie.

2. Ondersteuning bij re-integratietrajecten:
Een verzekeraar biedt ondersteuning voor re-integratie van de zieke medewerker. Zowel voor de eerste twee ziektejaren (soms ook met een bijdrage in de kosten) als daarna. Inclusief bezwaar bij het UWV als men een onjuiste beslissing heeft genomen. Sommige verzekeraars controleren zelfs standaard het volledige dossier om te zien of de bepaling van het arbeidsongeschiktheidspercentage door het UWV correct is.

3. Uitlooprisico:
Dit houdt in dat nadat de verzekering is opgezegd, de verzekeraar de uitkeringen voor de volledige duur van maximaal 10 jaar door zal betalen voor schades die zijn gemeld voor de einddatum. Hierdoor biedt de verzekering flexibiliteit om over te stappen (bestaande gevallen blijven 'achter' bij de oude verzekeraar). Dat maakt kiezen voor een andere verzekeraar en ook terugkeren naar het UWV makkelijker.

Wij raden u aan om privaat verzekerd te blijven en de ontwikkelingen af te wachten.Conclusie:


De markt voor eigenrisicodragerschap WGA is sterk in beweging. Dat blijft de komende jaren zo, zeker nu per 2016 het eigenrisicodragerschap wordt uitgebreid met de flex-krachten. Dit zal zowel bij het UWV als bij de private verzekeraars leiden tot jaarlijkse bijstellingen van premies en voorwaarden.

Wilt u voor uw eigen onderneming bepalen of u eigenrisicodrager wilt worden of blijven dan wel wilt terugkeren naar het UWV? Neemt u dan contact met ons op. Wij doen een gerichte analyse, inclusief een marktronde om de beste verzekeraar te selecteren.
 • Maatregel tegen éénjarige overstap naar WGA-verzekering

  23 september 2015 | Categorie: WGA-verzekering

  Minister Asscher heeft in een kamerbrief aangekondigd een maatregel te nemen die moet voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering. Het doel van deze eenjarige overstap is financieel voordeel. De maatregel die Asscher wil nemen regelt dat werkgevers in alle gevallen op zijn minste drie jaar bij het […]